Masz pytanie?

GEOLISP System Urbanistyka

Cena netto:5.142,49
Cena brutto:6.325,26
(Vat 23%)
Kod producenta
GEO_L/S.U
Do koszyka

Geolisp System Urbanistyka - przeznaczony jest do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego przy jednoczesnej integracji z aplikacjami Autodesk -  AutoCAD Map 3D lub AutoCAD Civil 3D.

Podstawowe zalety Systemu Urbanistyka:

 • wstawianie znaków umownych do rysunku,
 • wstawianie barwnych oznaczeń graficznych i literowych stosowanych w projekcie rysunku planu miejscowego;
 • tworzenie dwukolorowych wypełnień jednostek przeznaczenia;
 • tworzenie budynków i elementów towarzyszących budynkom zgodnych z normą PN-B-01027 oraz instrukcją techniczną K-1;
 • automatyczne rysowanie szerokości dróg według zadanych parametrów;
 • automatyczne tworzenie legendy z uwzględnieniem wykorzystanych w rysunku oznaczeń graficznych,
 • automatyczne tworzenie raportów z parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • automatyczne skalowanie znaków graficznych i linii pomiędzy skalami: 1:1000, 1:2000, 1:500
 • tworzenie i aktualizacja map na podstawie danych pochodzących  z bezpośrednich pomiarów terenowych, z istniejących map czy zdjęć lotniczych;
 • szrafowanie skarp, rowów, nasypów;
 • interpolacja warstwic na podstawie dowolnie rozmieszczonych pikiet;
 • automatyczne opisywanie warstwic eliminujące pokrywanie się z innymi elementami rysunku;
 • wyszukiwanie powtarzających się tekstów i opisów, różnic między tekstami a danymi opisowymi polilinii, oraz opisów o zadanych kryteriach;
 • transformacja między układami współrzędnych 1965 a 2000 oraz 2000 a 1965;
 • kalibracja rastrów, obsługa plików rastrowych w różnych formatach: tif, tif skompresowany, jpg, bmp
 • odczyt i zapis plików tekstowych w różnych formatach m.in. EDN, GEONET, EWMAPA, GEOINFO, MSEG, EWOPIS.

 

System Urbanistyka został stworzony w oparciu o następujące instrukcje techniczne i normy:

 • PN-B-01027 - Oznaczenie graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu’
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz.430).

 

K-1 Mapa zasadnicza:

 • G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
 • Udostępnij:
 • facebook.com
 
Komentarze

 

 

Komentarz
(wymagane)
Ocena:
(wymagane)
(wymagane)
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice; KRS 272669). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania ze sklepu internetowego X-CAD, w tym dokonywania transakcji w naszym sklepie, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane będą także przetwarzane w celach marketingowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) dla celów marketingowych, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom, gdy są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa lub gdy wyraziłeś na to zgodę. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usług, a w przypadku dokonania zakupów z sklepie internetowym X-CAD do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących powstać na tle umowy lub upływu okresów gwarancyjnych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. Wyrażone zgody marketingowe możesz wycofać w każdej chwili.
Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych (w szczególności profilowania Twoich danych dla celów marketingowych) oraz o zasadach wycofania zgód marketingowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
W razie pytań skontaktuj się z nami: x-cad@x-cad.pl.
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook