Masz pytanie?
facebook
 • Oprogramowanie AutoCAD 2d i 3d ogólnobranżowe
  OPROGRAMOWANIE AutoCAD 2D i 3D OGÓLNOBRANŻOWE
 • Oprogramowanie cad dla architektów i konstruktorów
  OPROGRAMOWANIE CAD DLA ARCHITEKTÓW I KONSTRUKTORÓW
 • Oprogramowanie cad/cam w branży mechanika i automatyka
  OPROGRAMOWANIE CAD/CAM W BRANŻY MECHANIKA i AUTOMATYKA
 • Oprogramowanie cad do projektowania infrastruktury
  OPROGRAMOWANIE CAD DO PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY
 • Oprogramowanie cad do projektowania instalacji przemysłowych
  OPROGRAMOWANIE CAD DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
 • Oprogramowanie do zarządzania procesem projektowym cad
  OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM PROJEKTOWYM CAD

GEOLISP System Urbanistyka

Cena netto:4.957,18
Cena brutto:6.097,33
(Vat 23%)
Kod producenta
GEO_L/S.U
Do koszyka

Geolisp System Urbanistyka - przeznaczony jest do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego przy jednoczesnej integracji z aplikacjami Autodesk -  AutoCAD Map 3D lub AutoCAD Civil 3D.

Podstawowe zalety Systemu Urbanistyka:

 • wstawianie znaków umownych do rysunku,
 • wstawianie barwnych oznaczeń graficznych i literowych stosowanych w projekcie rysunku planu miejscowego;
 • tworzenie dwukolorowych wypełnień jednostek przeznaczenia;
 • tworzenie budynków i elementów towarzyszących budynkom zgodnych z normą PN-B-01027 oraz instrukcją techniczną K-1;
 • automatyczne rysowanie szerokości dróg według zadanych parametrów;
 • automatyczne tworzenie legendy z uwzględnieniem wykorzystanych w rysunku oznaczeń graficznych,
 • automatyczne tworzenie raportów z parametrami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • automatyczne skalowanie znaków graficznych i linii pomiędzy skalami: 1:1000, 1:2000, 1:500
 • tworzenie i aktualizacja map na podstawie danych pochodzących  z bezpośrednich pomiarów terenowych, z istniejących map czy zdjęć lotniczych;
 • szrafowanie skarp, rowów, nasypów;
 • interpolacja warstwic na podstawie dowolnie rozmieszczonych pikiet;
 • automatyczne opisywanie warstwic eliminujące pokrywanie się z innymi elementami rysunku;
 • wyszukiwanie powtarzających się tekstów i opisów, różnic między tekstami a danymi opisowymi polilinii, oraz opisów o zadanych kryteriach;
 • transformacja między układami współrzędnych 1965 a 2000 oraz 2000 a 1965;
 • kalibracja rastrów, obsługa plików rastrowych w różnych formatach: tif, tif skompresowany, jpg, bmp
 • odczyt i zapis plików tekstowych w różnych formatach m.in. EDN, GEONET, EWMAPA, GEOINFO, MSEG, EWOPIS.

 
System Urbanistyka został stworzony w oparciu o następujące instrukcje techniczne i normy:

 • PN-B-01027 - Oznaczenie graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu’
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz.430).

K-1 Mapa zasadnicza,

 • G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
 

Komentarze

Komentarz
(wymagane)
Ocena:
(wymagane)
(wymagane)
Newsletter
ZNAJDŹ NAS
© 2018 All rights reserved.
Design by CYBERNET Webfabryka | Script logo
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook