Masz pytanie?

Inventor 2021 - Zobacz nowe funkcje i ulepszenia w programie Inventor =>

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2021

 

Nowa wersja flagowego produktu kolekcji Product Design & Manufacturing jakim jest Inventor 2021 niesie ze sobą szereg zmian
i nowości. Dotyczą one nie tylko wydajności i funkcjonalności programu, ale także jego wyglądu i komfortu pracy. Niniejszy artykuł
został napisany w celu przedstawienia najważniejszych z rzeczonych nowości i zachęcenia użytkowników, by wypróbowali je w praktyce.

 

Ciemny motyw interfejsu

 

Od wersji 2021 programu Inventor użytkownicy mają możliwość zmiany motywu interfejsu na ciemny. Opcja ta aktualnie dostępna jest jako pre-release
co znaczy, że nie jest ukończona w 100% i niektóre elementy interfejsu (np. Przeglądarka iLogic, okna Otwórz czy też Zapisz jako) zostaną objęte ciemnym
motywem w przyszłych wersjach Inventora. Zmianę motywu można dokonać w Opcjach aplikacji na karcie Kolory, opcja Motyw interfejsu użytkownika.

 

 

Zamiana kolejnych okien dialogowych na panele właściwości

 

Zamiana okien dialogowych operacji na panele właściwości została zapoczątkowana w wersji Inventor 2020 i kontynuowana jest
w wersji Inventor 2021. Panele te posiadają szereg zalet w stosunku do tradycyjnych okien dialogowych i należą do nich:

 • większa kompatybilność z interfejsem Inventora (panele właściwości mogą zostać przypięte do obszarów interfejsu programu Inventor),
 • ujednolicenie – wszystkie panele właściwości skonstruowane są według jednego standardu,
 • możliwość tworzenia tzw. presetów, czyli zapisanych ustawień danych operacji, dzięki którym nie ma potrzeby ciągłego wpisywania
  tych samych wartości do okna dialogowego często używanych operacji w programie Inventor.

 

Od wersji 2021 narzędzia w Inventorze takie jak: Gięcie części, Zwój, Utwórz kombinację, Podziel, Pokrycie bitmapą,
Usuń powierzchnię, Pogrubienie/Odsunięcie, Kopiuj obiekt, Trasa, Trasa pochodna oraz wszystkie operacje dotyczące
generatora ram zostały przystosowane do panelów właściwości Inventora.

 

 

 

Usprawnienia wydajności

 

Inventor 2021 jest bardziej wydajny w stosunku do poprzednich wersji m.in. w następujących operacjach:

 • selekcja wielu komponentów za jednym razem poprzez zaznaczanie w oknie graficznym lub poprzez filtrację komponentów,
 • zmiana widoczności komponentów zarówno używając zapisanych widoków, jak i ręcznie zmieniając widoczność,
 • wstawianie podzłożeń,
 • praca z plikami iPart oraz iAssembly z podpiętym plikiem Excela sterującym wariantami modelu.

 

Usprawnienia generatora ram

 

Od nowej wersji Inventor 2021 wszystkie narzędzia generatora ram otwierają się w panelach właściwości, a nie w oknach dialogowych.
Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność przeniesienia podglądu wybranego profilu do obszaru graficznego programu Inventor, dzięki
czemu widać dokładniej jak projektowana w Inventorze rama będzie wyglądała i jak będzie zorientowana względem pozostałej geometrii.

 

 

Ponadto w nowej wersji Inventor 2021 usprawnione zostały niektóre narzędzia generatora ram, a ich opis znajduje się poniżej.

 • Narzędzie Wydłuż/Skróć działa teraz także na zakrzywionych powierzchniach.

 

 

 • Do narzędzia Przycięcie zostały dodane dwa nowe profile przycięcia tj. Szablon niestandardowy C i Szablon niestandardowy T.

 

 

 

 • W nowo wydanej wersji programu Inventor poprawiono także wygodę użytkowania narzędzi Użyj ponownie i Zmień (Użyj
  ponownie m.in. pozwala na wykrywanie pasujących krawędzi do wstawienia elementu ramy z większego zbioru zaznaczeń).

 

 

Nowe narzędzia i usprawnienia w środowisku tworzenia dokumentacji technicznej

 

Największym usprawnieniem procesu tworzenia dokumentacji technicznej w nowej wersji programu Inventor 2021 jest możliwość  tworzenia formatów
arkuszy, czyli predefiniowanych arkuszy wraz z ich rzutami, listami części, tabelami oraz tekstami zapisanymi w szablonie rysunkowym.

Nowa funkcjonalność Inventora wspomaga automatyzację tworzenia dokumentacji technicznej – teraz tworząc nowy rysunek w Inventorze
można automatycznie wygenerować dla niego wybrany arkusz wraz z rzutami o odpowiednich właściwościach. Podgląd formatów arkuszy
jest wyświetlany podczas tworzenia nowego rysunku, a wykorzystywanie ich jest możliwe także po utworzeniu pliku rysunku.

 

 

Pozostałe nowości i usprawnienia w najnowsze wersji Inventor 2021 dotyczą procesu tworzenia dokumentacji technicznej zostały opisane poniżej.

 • Komponenty z typem w strukturze zestawienia BOM ustawionym jako Odniesienie mogą być wyświetlane na rysunku przy użyciu indywidualnego stylu wyświetlania.

 

 

 • Dodano narzędzie Automatyczne linie środkowe (Opisz/Symbole/Automatyczne linie środkowe), które pozwala na automatyczne
  dodawanie wielu linii środkowych do wybranego rzutu na podstawie kryteriów określonych przez użytkownika.
 • Narzędzie Zmierz (Narzędzia/Zmierz/Zmierz) jest teraz kompatybilne ze środowiskiem tworzenia dokumentacji technicznej.
 • Dodano możliwość tworzenia wymiarów średnicy poprzez wybór dwóch równoległych krawędzi geometrii cylindrycznej.

 

 

 • Dodano możliwość wyrównania (równolegle lub prostopadle) wymiaru do wybranej krawędzi.

 

 

 • Elementy geometrii rysunkowej mogą być w łatwy sposób przechwytywane na potrzeby pisania reguł iLogic.
  Elementom tym nadawane są nazwy oraz przypisywane odpowiednie zmienne.

 

 

Płynna integracja Inventora z Revitem

 

Jedną z kluczowych nowości wersji 2021 Inventora jest znaczne usprawnienie współpracy między Inventorem a Revitem, a co za tym idzie
także pomiędzy konstruktorami a architektami. Współpraca międzybranżowa może się teraz odbywać w sposób płynny, gdzie każda zmiana
dokonana przez architekta na modelu 3D jest aktualizowana w środowisku, na którym pracuje konstruktor. Dzieje się tak dzięki nowej
funkcjonalności Inventor 2021, która pozwala nie tylko wczytywać pliki .rvt pochodzących od Revita, ale także na zachowanie połączenia
między tymi programami. Plik pochodzący od architekta wystarczy teraz tylko jeden raz zaimportować do swojego projektu, a wszelkie
poprawki wykonane w Revicie można szybko doczytać wewnątrz otwartego pliku Inventora.

 

 

 

Ustawienia domyślne nazewnictwa plików

 

Standaryzacja nazw plików używanych przez poszczególne środowiska i narzędzia Inventora została znacznie usprawniona w wersji 2021.
Najnowszy Inventor jest w stanie nadawać nazwy nowym komponentom wygenerowanym poprzez Generator ram, Przewody rurowe, Odbij
i Kopiuj wg szablonu zdefiniowanego przez użytkownika. Dostęp do tego szablonu jest możliwy w programie Inventor 2021 poprzez Opcje aplikacji,
karta Plik i opcja Ustawienia domyślne nazewnictwa plików…

 

 

 

Usprawnienia operacji zapisywania

 

Od wersji 2021 użytkownik ma większą kontrolę nad tym, kiedy Inventor powinien go informować przed zamknięciem programu o ewentualnym
zapisie pliku. Do wyboru jest szereg warunków, przy których Inventor powinien rzeczone zapytanie wyświetlić wraz z ustawieniami domyślnego
wyboru. Opcje te są dostępne w Opcjach aplikacji, karta Zapisywanie.

 

 

 

Usprawnienia wybranych narzędzi

 
 • Narzędzie Spłaszcz pozwala na wybranie więcej niż 1 okręgu jako sztywnego (nie podlegającego deformacji).
 • Narzędzie Kołnierz w środowisku konstrukcji blaszanej pozwala na utworzenie kołnierzu względem wybranej
  geometrii bez podawania wartości odległości oraz kąta (Kąt kołnierza/Według odniesienia).

 

 

 • Wykorzystując narzędzie Kołnierz można tworzyć kołnierze o szerokości ograniczonej przez geometrie konstrukcyjne np. płaszczyzny
  konstrukcyjne (wcześniej można było się odnosić tylko do geometrii utworzonej przez narzędzia środowiska konstrukcji blaszanej).
 • Opisy 3D pozwalają na dodawanie opisów modelu pobranych z właściwości iProperties zdefiniowanych przez użytkownika takich
  jak Dostawca, Projektant, Zatwierdził itd. oraz obliczanych na podstawie danych fizycznych modelu (pole, objętość, gęstość, masa).

 

 

 • Opcja W przeglądarce wyświetl rozszerzone informacje po nazwie węzła elementu (Opcje aplikacji/Część)
  obsługuje teraz także narzędzie Odbij oraz wszystkie płaszczyzny, osie i punkty konstrukcyjne.

 

 

 • W pliku części można za pomocą zaznaczania prostokątnego wybierać wiele brył lub ścianek i krawędzi za jednym razem.
 • Połączenie śrubowe pozwala na rozbijanie całego połączenia na pojedyncze części wewnątrz złożenia podczas ich wstawiania.

 

 

Omówione nowości nie są wszystkimi, jakie firma Autodesk przygotowała dla swoich klientów – ich pełna lista znajduje się  na oficjalnej
stronie pomocy programu Inventor 2021. Najlepszym sposobem jednak na zapoznanie się z nimi jest wypróbowanie ich w praktyce.
Warto także pamiętać, że firma Autodesk ma w zwyczaju prezentowanie nowych funkcji także w aktualizacjach do wydań głównych.

 

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

Inventor cena

 

przejdź do oferty »

 

 

Inventor Professional na raty?

Zamów Inventor Professional na raty i spłacaj w dogodnych ratach na 12, 24 lub 36 miesięcy >>

 

Inventor Professional Trial

Pobierz Inventor - bezpłatna wersja testowa >> zamawiam wersję testową

 

Szkolenia AutoCAD »

 

Inventor - kurs podstawowy »

 

Inventor - kurs zaawansowany »

 

Inventor MES »

 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2020

 

   

 

Co nowego w programie Autodesk Inventor 2020?

 

Przede wszystkim nowy interfejs - zawiera nowe ikony, pojawiły się nowe motywy oświetlenia, dzięki czemu jest  bardziej czytelne
dla użytkownika. W programie Inventor 2020 wprowadzono mnóstwo różnych udoskonaleń jeśli chodzi o wydajność projektowania,
które na pewno poczuje każdy użytkownik najnowszej wersji programu Inventor. Dodatkowo  kilka narzędzi, które pomagają
konfigurować wydajność, przede wszystkim: łatwe i szybkie przełączanie trybów pracy, tryb wydajnościowy oraz nowe okna dialogowe.

 

Nowy program Autodesk Inventor zawiera nowe narzędzia oraz funkcje, również te wprowadzone na podstawie zgłoszeń użytkowników np.:

 • opcja Solid-Sweep  - funkcja która umożliwia szybkie wycięcia i wyciągnięcia,
 • funkcja Unwrap - rozwijanie obiektów (dotychczas nie możliwych do rozwinięcia w poprzedniej wersji programu Inventor),
 • zmiany w generatorze ram – docinanie krawędzi, własne końcówki niestandardowe i zaślepki, udoskonalone opcje docinania elementów,
 • przeciąganie bryły po ścieżce,
 • szybszy import, modelowanie, nawigacja i edycja tras przewodów rurowych,
 • usprawnione zarządzanie modelami,
 • rozszerzona funkcjonalność pracy na wielu monitorach - otwieranie części w osobnych oknach na drugim monitorze

 

Inventor Read-Only Mode

 

Ppozwala na odczyt dokumentacji bez aktywnej subskrypcji Inventor, kiedy licencja Inventor już wygasła. Inventor Read-Only Mode umożliwia
swobodny dostęp do listy materiałowej i historii, pozwala na otwieranie poszczególnych części w osobnych oknach, ale bez możliwości edycji.
Inventor Read-Only Mode to bardzo użyteczne narzędzie, za pomocą którego mamy możliwość otwarcia starych projektów oraz dostęp do analiz
i pomiarów a także opcji wydruku dokumentacji bez posiadania aktywnej licencji programu Inventor.

 


Inventor 2020 - nowe funkcje wprowadzone na podstawie zgłoszeń użytkowników

Inventor 2020 - lepsza efektywność

Inventor 2020 - udoskonalony interfejs

Inventor 2020 - tłumaczenie i interoperacyjność

Inventor 2020 - nowe funkcje generatora ramek

Inventor 2020 - nowe funkcje i udoskonalenia projektowania

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2019

 

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2018

 

Autodesk Inventor 2018 posiada wiele nowych funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że program jest jeszcze bardziej produktywny. Pozwala pracować szybciej
i korzystać z rozszerzonych możliwości współdziałania. Zawiera rozwiązania typu AnyCAD oraz dużo nowych dodatków np. opisywanie modelu w 3D (MBD).

 

Dokumenty 3D

 

W nowym Inventorze użytkownik ma możliwość integracji MBD bezpośrednio z procesem roboczym. Dodano wydajne rozwiązania do wymiarowania i tolerancji
geometrycznych (GD&T), umożliwiające dołączanie informacji produkcyjnych bezpośrednio do modelu 3D. Można używać tych danych w rysunkach 2D, plikach
PDF 3D i/lub w kolejnych etapach produkcji co znacznie przyspiesza realizację projektów produkcyjnych.

 

Większa liczba typów plików

 

W programie Autodesk Inventor 2018 można nie tylko otwierać pliki utworzone w Inventor 2017- korzystając z AnyCAD, współpracownicy projektu i dostawcy
używający Inventor 2017 teraz mogą tworzyć również odniesienia do Twoich danych w plikach z Inventor wersji 2018.

 

Jeszcze bardziej intuicyjny interfejs = szybsze projektowanie

 

Zmiany interfejsu w Inventorze 2018 zostały dokonane w oparciu o opinie użytkowników.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w interfejsie Inventora 2018?

 • sprawniejsze wyszukiwanie i filtrowanie,
 • wprowadzono nowe zakładki przyspieszające nawigację,
 • dodano panele interaktywne przyspieszające przeszukiwanie,
 • więcej danych rysunku wyświetlanych na ekranie co ogranicza zbędne kliknięcia i przyśpiesza pracę,
 • ulepszono polecenia „Zmierz” usprawniające procesy robocze.

 

Publikuj model BIM w formacie Revit

 

Z Inventorem 2018 usuniesz informacje i opublikujesz swój model 3D bezpośrednio w formacie Revit. Funkcja ta pozwala jednocześnie upraszczać model,
chroniąc własność intelektualną oraz zmniejszać wielkość i stopień złożoności pliku.

 

Przyszłość produkcji z Autodesk Inventor

 

Korzystając z programu Inventor w kolekcji Autodesk Product Design Collection otrzymujesz również możliwość pracy z Fusion 360 — narzędzie nowej
generacji do projektowania i produkcji CAD, CAM, symulacji i zarządzania danymi na pojedynczej platformie umożliwiającą współpracę.

 

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

PROMOCJE

AutoCAD LT 2021 - Subskrypcja roczna

AutoCAD LT 2021 - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:1.830,00
Cena brutto:2.250,90
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:7.712,61
Cena brutto:10.043,63»9.486,51
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

AutoCAD - including specialized toolsets Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:7.682,45
Cena brutto:9.579,66»9.449,41
(Vat 23%)

AutoCAD LT Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

AutoCAD LT Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:1.750,01
Cena brutto:2.152,51
(Vat 23%)

Comau Racer-7-1.4

Comau Racer-7-1.4

Racer-7-1.4 - CECHY

Liczba osi: 6
Obciążenie ramienia: 10 kg
Maksymalny zasięg: 1436 mm
Masa: 160 kg

 

WYPRZEDAŻ !
ZAPYTAJ O CENĘ »
Cena netto:75.000,01
Cena brutto:123.000,02»92.250,01
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional 2021 - Subskrypcja roczna

Autodesk Inventor Professional 2021 - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:9.189,57
Cena brutto:12.390,78»11.303,17
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:11.508,98
Cena brutto:16.184,43»14.156,05
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Autodesk Inventor Professional Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.752,75
Cena brutto:11.790,35»10.765,88
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Product Design & Manufacturing Collection Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:10.979,80
Cena brutto:15.392,95»13.505,16
(Vat 23%)
AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D... Szkolenia ONLINE 100% dofinansowane!Kup subskrypcję Autodesk i zyskaj rabat 30% na szklenie!Dofinansowanie na transfer technologii do 85% na produkty AutodeskJedyny taki. AutoCAD. Nowy AutoCAD - teraz z zestawem specjalistycznych narzędzi branżowych!Znasz najnowsze ceny oprogramowania AutoCAD?
 
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook