Masz pytanie?

Inventor 2024 - Zobacz nowe funkcje i ulepszenia w programie Inventor =>

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2024 - PRZEGLĄD ZMIAN I NOWOŚCI

 

Inventor 2024 - What's New - Weld symbols

Inventor 2024 - What's New - Tube and Pipe

Inventor 2024 - What's New - Revision Clouds

Inventor 2024 - What's New - Parameters Window

Inventor 2024 - What's New - Oriented minimum bounding box

Inventor 2024 - What's New - Mark feature

Inventor 2024 - What's New - Manual inspection

Inventor 2024 - What's New - iLogic enhancements

Inventor 2024 - What's New - Graphics Area

Inventor 2024 - What's New - Finish Tool

Inventor 2024 - What's New - Edge Symbol

Inventor 2024 - What's New - Model Based Definition

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

Inventor cena

 

przejdź do oferty »

 

 

Inventor Professional na raty?

Zamów Inventor Professional na raty i spłacaj w dogodnych ratach na 12, 24 lub 36 miesięcy >>

 

Inventor Professional Trial

Pobierz Inventor - bezpłatna wersja testowa >> zamawiam wersję testową

 

Szkolenia AutoCAD »

 

Inventor - kurs podstawowy »

 

Inventor - kurs zaawansowany »

 

Inventor MES »

 

 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2023

 

Inventor Professional 2023

 

Inventor 2023 - Przegląd nowości w najnowszej wersji programu Inventor

 

Inventor 2023 - Assembly Modeling Enhancements

Inventor 2023 - Documentation Enhancements

Inventor 2023 - Fusion 360 Interoperability

Inventor 2023 - Part Modeling Enhancements

Inventor 2023 - Revit Data Exchange

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2022

 

Inventor 2022

 

Inventor 2022 - Instalacja i wdrożenie (Install and Deployment)

Inventor 2022 - Stany modeli - zespoły (Model States Assemblies)

Inventor 2022 - Stany modeli - części (Model States Parts)

Inventor 2022 - Produktywność i wydajność (Productivity and Performance)

Inventor 2022 - Zgodność operacyjna programu Revit (Revit Interoperability)

Inventor 2022 - Rysunki (Drawings)

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2021

 

Nowa wersja flagowego produktu Autodesk Inventor 2021 niesie ze sobą szereg zmian i nowości.
Dotyczą one nie tylko wydajności i funkcjonalności programu, ale także jego wyglądu i komfortu pracy.

 

 

Inventor 2021 - Ciemny motyw interfejsu

 

W nowej wersji programu Inventor istnieje możliwość zmiany motywu interfejsu na ciemny. Opcja ta jest dostępna jako pre-release co oznacza,
że niektóre elementy interfejsu (np. Przeglądarka iLogic, okna Otwórz, Zapisz jako) zostaną objęte ciemnym motywem w przyszłych
wersjach programu Inventor. Zmianę motywu można dokonać w Opcjach aplikacji na karcie Kolory, opcja Motyw interfejsu użytkownika.

 

 

Inventor 2021 - Zamiana kolejnych okien dialogowych na panele właściwości

 

Zamiana okien dialogowych operacji na panele właściwości została zapoczątkowana w poprzedniej wersji programu Inventor.
W nowej wersji Inventor 2021 panele te posiadają szereg zalet w stosunku do tradycyjnych okien dialogowych i należą do nich:

 • większa kompatybilność z interfejsem Inventora (panele właściwości mogą zostać przypięte do obszarów interfejsu programu Inventor),
 • ujednolicenie – wszystkie panele właściwości skonstruowane są według jednego standardu,
 • możliwość tworzenia tzw. presetów, czyli zapisanych ustawień danych operacji, dzięki którym nie ma potrzeby ciągłego wpisywania
  tych samych wartości do okna dialogowego często używanych operacji.

 

Narzędzia w Inventorze takie jak: Gięcie części, Zwój, Utwórz kombinację, Podziel, Pokrycie bitmapą,
Usuń powierzchnię, Pogrubienie/Odsunięcie, Kopiuj obiekt, Trasa, Trasa pochodna oraz wszystkie operacje dotyczące
generatora ram, w nowej wersji programu Inventor zostały przystosowane do panelów właściwości.

 

 

 

Inventor 2021 - Usprawnienia wydajności

 

Inventor 2021 jest bardziej wydajny w stosunku do poprzednich wersji. Większą wydajność Inventora zauważmy m.in. w następujących operacjach:

 
 • selekcja wielu komponentów za jednym razem poprzez zaznaczanie w oknie graficznym lub poprzez filtrację komponentów,
 • zmiana widoczności komponentów zarówno używając zapisanych widoków, jak i ręcznie zmieniając widoczność,
 • wstawianie podzłożeń,
 • praca z plikami iPart oraz iAssembly z podpiętym plikiem Excela sterującym wariantami modelu.

 


Inventor 2021- Ulepszenia wydajności

 

Inventor 2021 - Usprawnienia generatora ram

 

Wszystkie narzędzia generatora ram w nowej wersji Inventor 2021 otwierają się w panelach właściwości, a nie w oknach dialogowych.
Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność przeniesienia podglądu wybranego profilu do obszaru graficznego programu Inventor, dzięki
czemu widać dokładniej jak projektowana w Inventorze rama będzie wyglądała i jak będzie ona zorientowana względem pozostałej geometrii.

 


Inventor 2021 - Udoskonalenia generatora ram

 

 

Ponadto w Inventorze 2021 usprawnione zostały niektóre narzędzia generatora ram:

 
 • Narzędzie Wydłuż/Skróć działa teraz także na zakrzywionych powierzchniach.

 

 

 • Do narzędzia Przycięcie zostały dodane dwa nowe profile przycięcia tj. Szablon niestandardowy C i Szablon niestandardowy T.

 

 

 

 • W nowej wersji programu Inventor poprawiono także wygodę użytkowania narzędzi Użyj ponownie i Zmień (Użyj ponownie
  m.in. pozwala na wykrywanie pasujących krawędzi do wstawienia elementu ramy z większego zbioru zaznaczeń).

 

 

Inventor 2021 - Nowe narzędzia i usprawnienia w środowisku tworzenia dokumentacji technicznej

 
 • Możliwość tworzenia formatów arkuszy, czyli predefiniowanych arkuszy wraz z ich rzutami, listami części, tabelami oraz
  tekstami zapisanymi w szablonie rysunkowym.

 

Nowa funkcjonalność Inventora wspomaga automatyzację tworzenia dokumentacji technicznej – tworząc nowy rysunek w Inventorze
można automatycznie wygenerować dla niego wybrany arkusz wraz z rzutami o odpowiednich właściwościach. Podgląd formatów
arkuszy jest wyświetlany podczas tworzenia nowego rysunku, a wykorzystywanie ich jest możliwe także po utworzeniu pliku rysunku.

 

 

 • Komponenty z typem w strukturze zestawienia BOM ustawionym jako Odniesienie mogą być wyświetlane na rysunku przy użyciu
  indywidualnego stylu wyświetlania.

 

 

 • Automatyczne linie środkowe (Opisz/Symbole/Automatyczne linie środkowe), które pozwala na automatyczne
  dodawanie wielu linii środkowych do wybranego rzutu na podstawie kryteriów określonych przez użytkownika.
 • Narzędzie Zmierz (Narzędzia/Zmierz/Zmierz) jest teraz kompatybilne ze środowiskiem tworzenia dokumentacji technicznej.
 • Możliwość tworzenia wymiarów średnicy poprzez wybór dwóch równoległych krawędzi geometrii cylindrycznej.

 

 

 • Możliwość wyrównania (równolegle lub prostopadle) wymiaru do wybranej krawędzi.

 

 

 • Elementy geometrii rysunkowej mogą być w łatwy sposób przechwytywane na potrzeby pisania reguł iLogic.
  Elementom tym nadawane są nazwy oraz przypisywane odpowiednie zmienne.

 

 

Inventor 2021 - Płynna integracja Inventora z Revitem

 

Jedną z kluczowych nowości w Inventor 2021 jest usprawnienie współpracy między Inventorem a Revitem, a co za tym idzie
pomiędzy konstruktorami a architektami. Współpraca międzybranżowa w Inventorze odbywa się teraz w sposób płynny, a każda
zmiana dokonana przez architekta na modelu 3D jest aktualizowana w środowisku, na którym pracuje konstruktor. Nowa
funkcjonalność Inventora pozwala wczytywać pliki .rvt pochodzące od Revit, ale także zachować połączenia między tymi
programami. Plik pochodzący od architekta wystarczy zaimportować do projektu tylko jeden raz, a wszelkie poprawki
wykonane w Revicie można szybko doczytać wewnątrz otwartego pliku Inventora.

 

 


Inventor 2021 - Proces projektowania Inventor AnyCAD w Revit

 

Inventor 2021 - Ustawienia domyślne nazewnictwa plików

 

Standaryzacja nazw plików używanych przez poszczególne środowiska i narzędzia Inventora została znacznie usprawniona,
nowy Inventor jest teraz w stanie nadawać nazwy nowym komponentom wygenerowanym poprzez Generator ram, Przewody
rurowe
, Odbij i Kopiuj wg szablonu zdefiniowanego przez użytkownika. Dostęp do tego szablonu jest możliwy w programie
Inventor 2021 poprzez Opcje aplikacji, karta Plik i opcja Ustawienia domyślne nazewnictwa plików

 

 

 

Inventor 2021 - Usprawnienia operacji zapisywania

 

W nowej wersji programu Inventor 2021 użytkownik ma do wyboru szereg warunków oraz ustawień domyślnych
opcji zamknięcia programu i zapisu plików. Usprawnia te są dostępne w Opcjach aplikacji, karta Zapisywanie.

 

 

 

 

Inventor 2021 - Usprawnienia wybranych narzędzi

 
 • Spłaszcz - pozwala na wybranie więcej niż 1 okręgu jako sztywnego (nie podlegającego deformacji).
 • Kołnierz w środowisku konstrukcji blaszanej - pozwala na utworzenie kołnierzu względem wybranej
  geometrii bez podawania wartości odległości oraz kąta (Kąt kołnierza/Według odniesienia).

 

 

 • Wykorzystując narzędzie Kołnierz można tworzyć kołnierze o szerokości ograniczonej przez geometrie konstrukcyjne np. płaszczyzny
  konstrukcyjne (wcześniej można było się odnosić tylko do geometrii utworzonej przez narzędzia środowiska konstrukcji blaszanej).
 • Opisy 3D pozwalają na dodawanie opisów modelu pobranych z właściwości iProperties zdefiniowanych przez użytkownika takich
  jak Dostawca, Projektant, Zatwierdził itd. oraz obliczanych na podstawie danych fizycznych modelu (pole, objętość, gęstość, masa).

 

 

 • Opcja - W przeglądarce wyświetl rozszerzone informacje po nazwie węzła elementu (Opcje aplikacji/Część)
  obsługuje teraz także narzędzie Odbij oraz wszystkie płaszczyzny, osie i punkty konstrukcyjne.

 

 

 • W pliku części można za pomocą zaznaczania prostokątnego wybierać wiele brył lub ścianek i krawędzi za jednym razem.
 • Połączenie śrubowe pozwala na rozbijanie całego połączenia na pojedyncze części wewnątrz złożenia podczas ich wstawiania.

 

 

Autodesk Inventor Professional dostępny jest również w kolekcji Product Design & Manufacturing Collection (PD&M Collection).

 
 

Inventor 2021 - Środowisko programu Inventor

Inventor 2021 - Modelowanie części

Inventor 2021 - Tworzenie rysunków

Inventor 2021 - Formaty arkuszy i automatyzacja rysowania w narzędziu iLogic

Inventor 2021 - Projektowanie zespołów

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2020

 

   

 

Co nowego w programie Autodesk Inventor 2020?

 

Przede wszystkim nowy interfejs - zawiera nowe ikony, pojawiły się nowe motywy oświetlenia, dzięki czemu jest  bardziej czytelne
dla użytkownika. W programie Inventor 2020 wprowadzono mnóstwo różnych udoskonaleń jeśli chodzi o wydajność projektowania,
które na pewno poczuje każdy użytkownik najnowszej wersji programu Inventor. Dodatkowo  kilka narzędzi, które pomagają
konfigurować wydajność, przede wszystkim: łatwe i szybkie przełączanie trybów pracy, tryb wydajnościowy oraz nowe okna dialogowe.

 

Nowy program Autodesk Inventor zawiera nowe narzędzia oraz funkcje, również te wprowadzone na podstawie zgłoszeń użytkowników np.:

 • opcja Solid-Sweep  - funkcja która umożliwia szybkie wycięcia i wyciągnięcia,
 • funkcja Unwrap - rozwijanie obiektów (dotychczas nie możliwych do rozwinięcia w poprzedniej wersji programu Inventor),
 • zmiany w generatorze ram – docinanie krawędzi, własne końcówki niestandardowe i zaślepki, udoskonalone opcje docinania elementów,
 • przeciąganie bryły po ścieżce,
 • szybszy import, modelowanie, nawigacja i edycja tras przewodów rurowych,
 • usprawnione zarządzanie modelami,
 • rozszerzona funkcjonalność pracy na wielu monitorach - otwieranie części w osobnych oknach na drugim monitorze

 

Inventor Read-Only Mode

 

Ppozwala na odczyt dokumentacji bez aktywnej subskrypcji Inventor, kiedy licencja Inventor już wygasła. Inventor Read-Only Mode umożliwia
swobodny dostęp do listy materiałowej i historii, pozwala na otwieranie poszczególnych części w osobnych oknach, ale bez możliwości edycji.
Inventor Read-Only Mode to bardzo użyteczne narzędzie, za pomocą którego mamy możliwość otwarcia starych projektów oraz dostęp do analiz
i pomiarów a także opcji wydruku dokumentacji bez posiadania aktywnej licencji programu Inventor.

 


Inventor 2020 - nowe funkcje wprowadzone na podstawie zgłoszeń użytkowników

Inventor 2020 - lepsza efektywność

Inventor 2020 - udoskonalony interfejs

Inventor 2020 - tłumaczenie i interoperacyjność

Inventor 2020 - nowe funkcje generatora ramek

Inventor 2020 - nowe funkcje i udoskonalenia projektowania

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2019

 

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2018

 

Autodesk Inventor 2018 posiada wiele nowych funkcji i ulepszeń, które sprawiają, że program jest jeszcze bardziej produktywny. Pozwala pracować szybciej
i korzystać z rozszerzonych możliwości współdziałania. Zawiera rozwiązania typu AnyCAD oraz dużo nowych dodatków np. opisywanie modelu w 3D (MBD).

 

Dokumenty 3D

 

W nowym Inventorze użytkownik ma możliwość integracji MBD bezpośrednio z procesem roboczym. Dodano wydajne rozwiązania do wymiarowania i tolerancji
geometrycznych (GD&T), umożliwiające dołączanie informacji produkcyjnych bezpośrednio do modelu 3D. Można używać tych danych w rysunkach 2D, plikach
PDF 3D i/lub w kolejnych etapach produkcji co znacznie przyspiesza realizację projektów produkcyjnych.

 

Większa liczba typów plików

 

W programie Autodesk Inventor 2018 można nie tylko otwierać pliki utworzone w Inventor 2017- korzystając z AnyCAD, współpracownicy projektu i dostawcy
używający Inventor 2017 teraz mogą tworzyć również odniesienia do Twoich danych w plikach z Inventor wersji 2018.

 

Jeszcze bardziej intuicyjny interfejs = szybsze projektowanie

 

Zmiany interfejsu w Inventorze 2018 zostały dokonane w oparciu o opinie użytkowników.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w interfejsie Inventora 2018?

 • sprawniejsze wyszukiwanie i filtrowanie,
 • wprowadzono nowe zakładki przyspieszające nawigację,
 • dodano panele interaktywne przyspieszające przeszukiwanie,
 • więcej danych rysunku wyświetlanych na ekranie co ogranicza zbędne kliknięcia i przyśpiesza pracę,
 • ulepszono polecenia „Zmierz” usprawniające procesy robocze.

 

Publikuj model BIM w formacie Revit

 

Z Inventorem 2018 usuniesz informacje i opublikujesz swój model 3D bezpośrednio w formacie Revit. Funkcja ta pozwala jednocześnie upraszczać model,
chroniąc własność intelektualną oraz zmniejszać wielkość i stopień złożoności pliku.

 

Przyszłość produkcji z Autodesk Inventor

 

Korzystając z programu Inventor w kolekcji Autodesk Product Design Collection otrzymujesz również możliwość pracy z Fusion 360 — narzędzie nowej
generacji do projektowania i produkcji CAD, CAM, symulacji i zarządzania danymi na pojedynczej platformie umożliwiającą współpracę.

 

 

Źródło: AUTODESK YOUTUBE 

 

 • Udostępnij:
 • facebook.com
PROMOCJE AUTOCAD

AutoCAD LT 2024 - Subskrypcja roczna

AutoCAD LT 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.024,96
Cena brutto:2.557,42»2.490,70
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.466,59
Cena brutto:10.757,83»10.413,90
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:25.635,12
Cena brutto:32.314,16»31.531,20
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk Inventor Professional 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:10.456,78
Cena brutto:13.259,65»12.861,84
(Vat 23%)

Autodesk Revit 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk Revit 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:12.166,70
Cena brutto:15.427,89»14.965,04
(Vat 23%)

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:14.863,12
Cena brutto:18.847,04»18.281,64
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:13.635,48
Cena brutto:17.290,36»16.771,64
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.096,18
Cena brutto:2.668,61»2.578,30
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna (pakiet 3 szt.)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ! 3 subskrypcje w pakiecie

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:4.302,89
Cena brutto:8.005,82»5.292,56
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

 

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:6.359,09
Cena brutto:8.005,82»7.821,68
(Vat 23%)

Autodesk 3ds Max 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk 3ds Max 2024 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.133,06
Cena brutto:10.313,06»10.003,66
(Vat 23%)
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk - Certyfikowane kursy CAD/CAM stacjonarne i onlineKup subskrypcję Autodesk i zyskaj rabat 30% na szklenie!Jedyny taki. AutoCAD. Nowy AutoCAD - teraz z zestawem specjalistycznych narzędzi branżowych!Znasz najnowsze ceny oprogramowania AutoCAD?
 
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook