Masz pytanie?

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://www.x-cad.pl/regulamin.html.

3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, tj. spółka pod firmą P.A. NOVA SA z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

 

II. ZBIERANE DANE

1. Klient może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

 

A. DANE W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ LUB UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Usługodawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową lub umowy świadczenia Usług Elektronicznych.

2. Usługodawca zbiera dane Klienta w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Usługodawca zbiera dane Klienta w celu zawarcia z Klientem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, dostaw towarów w związku z wykonywaniem tej umowy.

4. Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

5. Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy o Usługę Szkoleniową, jak również w związku z jej wykonywaniem.

6. Rejestracja Konta dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie.

 

B. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości Usług Elektronicznych,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów,
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Klienta,
e) utrzymywania sesji zalogowanego Klienta.

2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

2.3. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

2.4. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

2.5. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

2.6. Klienta uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Klienta, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych

3.1. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

 

C. USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

1. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony x-cad.pl.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie x-cad.pl

a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Edge
f) Opera

Urządzenia mobilne:

a) Android
b) Safari
c) Windows Phone
d) Blackberry

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3. W celu wyłączenia Google Analytics pobierz wtyczkę Google blokująca to narzędzie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/thankyou.html

 

III. WYKORZYSTANIE DANYCH

1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca wykorzystuje do:
a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Klienta,
b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz Umowy o Usługę Szkoleniową lub umowy świadczenia Usług Elektronicznych,
c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,
d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
f) prowadzenia działań marketingowych,
g) personalizacji przekazów marketingowych (profilowanie).

2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej klauzuli), dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę lub Zaufany Partnerów – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej i innych działań marketingowych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę lub Zaufanych Partnerów - wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Kliencie, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.

5. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy, w tym poprzez Infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia pomocy Klientowi.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Klienta odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

8. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres x-cad@x-cad.pl. W przypadku Klienta, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią lub przesłanie e-maila na adres x-cad@x-cad.pl.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klienta.

10. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

11. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym X-CAD są automatycznie zapisywane w historii zamówień. Zakres danych zbieranych przy składaniu zamówienia opisany jest w punkcie 2.3.2. regulaminu.

12. Twoje zamówienia to zakładka na Koncie Klienta, do którego klient ma wgląd jeśli dokonał rejestracji konta przed zakupem.

13. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail x-cad@x-cad.pl .

14. W momencie wycofanie zgody na zapisywanie historii zamówień, historia zamówień nie będzie przypisywana do adresu e-mail lub Konta założonego w Sklepie Internetowym.

 

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH. POWIERZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym. Ponadto powierzenie danych osobowych Klienta może nastąpić na rzecz Zaufany Partnerów, na cele określone w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Usługodawca udostępnia dane Klienta uprawnionym do tego organom państwowym, a w szczególności organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

3. Zaufanymi Partnerami są: Kei.pl Sp. z o.o., EMK service, Tech Data Polska Sp. z o.o., Autodesk Sp. z o.o., CADprofi A. Czubek, J. Kosiorek s.c., SamrtTech, 3Dconnexion Polska Sp. z o.o., 3DGence Sp. z o.o., DHL Sp. z o.o.

 

V. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

VI. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przez RODO, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Login i hasło do Konta są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

5. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer V3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

 

VII. SIEĆ SPOŁECZNOŚCIOWA

1. W Sklepie Internetowym znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook („Social Plugins”).

2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Klienta połączy Klienta bezpośrednio z tym serwisem.

3. Jeśli podczas wizyty w Sklepie Internetowym Klient kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem Konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na koncie Klienta w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Klienta i które Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 

VIII. KONTAKT

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Zmiany postanowień Polityki Prywatności następują w trybie określony w pkt 9.4. Regulaminu.

 

ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook