Masz pytanie?

Rabat 30% na szkolenia CAD

 

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 30% NA SZKOLENIA CAD”

1. Organizatorem Promocji „RABAT 30% NA SZKOLENIA CAD” (dalej „Promocja”) jest P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 003529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.x-cad.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).

3. Promocja trwa przez czas nieokreślony, do momentu jej zakończenia przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: „Uczestnik”).

5. Promocja polega na uzyskaniu rabatu 30% (dalej: „Rabat”) na oferowane w Sklepie Internetowym certyfikowane szkolenie CAD (I i II stopnia) organizowane w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (dalej: „Usługi Szkoleniowe”).

6. Promocja nie obejmuje Usług Szkoleniowych z oferty dla studentów oraz ofert dofinansowanych.

7. Rabat naliczany jest od ceny netto prezentowanej w Sklepie Internetowym w dniu złożenia zamówienia.

8. Rabat dotyczy wyłącznie Usług Szkoleniowych zamówionych dla grona od 1 do 5 uczestników. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż 5 uczestników, Rabat naliczony zostanie od ceny naliczonej dla 5 uczestników. Cena za pozostałych uczestników będzie naliczana w pełnej wartości, bez pomniejszenia jej o Rabat.

9. Zamawianie Usług Szkoleniowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Promocji.

10. Aby uzyskać Rabat należy:

a) w okresie obowiązywania Promocji zakupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego subskrypcję oprogramowania Autodesk;

b) w trakcie zamawiania Usługi Szkoleniowej, należy w formularzu zamówienia dostępnym w Sklepie Internetowym w polu „Komentarz” wpisać: „RABAT 30%”.

11. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia (pkt 3.6. Regulaminu Sklepu Internetowego) Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie uwzględniania Rabatu.

12. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym w zakresie oferowanych Usług Szkoleniowych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

14. W przypadku zakupu więcej niż jednej subskrypcji Rabaty nie sumują się.

15. Z Rabatu można skorzystać w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu subskrypcji.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym. Zmiany Regulaminu Promocji obowiązują od momentu ich opublikowania w Sklepie Internetowym.

17. Reklamacje związane Promocją, Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: x-cad@x-cad.pl. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

PRZEJDŹ DO OFERTY SZKOLEŃ »

 

  • Udostępnij:
  • facebook.com
PROMOCJE AUTOCAD

AutoCAD LT 2024 - Subskrypcja roczna

AutoCAD LT 2024 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:1.965,80
Cena brutto:2.417,94
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.204,34
Cena brutto:10.424,62»10.091,34
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:24.841,11
Cena brutto:31.313,28»30.554,57
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk Inventor Professional 2024 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:10.132,90
Cena brutto:12.848,95»12.463,47
(Vat 23%)

Autodesk Revit 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk Revit 2024 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:11.789,85
Cena brutto:14.950,03»14.501,52
(Vat 23%)

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:14.402,76
Cena brutto:18.263,29»17.715,39
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:13.213,15
Cena brutto:16.754,81»16.252,17
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.031,25
Cena brutto:2.585,95»2.498,44
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna (pakiet 3 szt.)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ! 3 subskrypcje w pakiecie

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:4.169,62
Cena brutto:7.757,86»5.128,63
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

 

 

Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:6.162,12
Cena brutto:7.757,86»7.579,41
(Vat 23%)

Autodesk 3ds Max 2024 - Subskrypcja roczna

Autodesk 3ds Max 2024 - Subskrypcja roczna

 

 

Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:7.881,15
Cena brutto:9.993,63»9.693,82
(Vat 23%)
PROMOCJA! Autodesk Fusion 360 Extensions 10% taniej!Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk - Certyfikowane kursy CAD/CAM stacjonarne i onlineKup subskrypcję Autodesk i zyskaj rabat 30% na szklenie!Jedyny taki. AutoCAD. Nowy AutoCAD - teraz z zestawem specjalistycznych narzędzi branżowych!Znasz najnowsze ceny oprogramowania AutoCAD?
 
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook