Masz pytanie?

Rabat 30% na szkolenia CAD

 

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 30% NA SZKOLENIA CAD”

1. Organizatorem Promocji „RABAT 30% NA SZKOLENIA CAD” (dalej „Promocja”) jest P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 003529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.x-cad.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).

3. Promocja trwa przez czas nieokreślony, do momentu jej zakończenia przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: „Uczestnik”).

5. Promocja polega na uzyskaniu rabatu 30% (dalej: „Rabat”) na oferowane w Sklepie Internetowym certyfikowane szkolenie CAD (I i II stopnia) organizowane w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (dalej: „Usługi Szkoleniowe”).

6. Promocja nie obejmuje Usług Szkoleniowych z oferty dla studentów oraz ofert dofinansowanych.

7. Rabat naliczany jest od ceny netto prezentowanej w Sklepie Internetowym w dniu złożenia zamówienia.

8. Rabat dotyczy wyłącznie Usług Szkoleniowych zamówionych dla grona od 1 do 5 uczestników. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż 5 uczestników, Rabat naliczony zostanie od ceny naliczonej dla 5 uczestników. Cena za pozostałych uczestników będzie naliczana w pełnej wartości, bez pomniejszenia jej o Rabat.

9. Zamawianie Usług Szkoleniowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Promocji.

10. Aby uzyskać Rabat należy:

a) w okresie obowiązywania Promocji zakupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego subskrypcję oprogramowania Autodesk;

b) w trakcie zamawiania Usługi Szkoleniowej, należy w formularzu zamówienia dostępnym w Sklepie Internetowym w polu „Komentarz” wpisać: „RABAT 30%”.

11. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia (pkt 3.6. Regulaminu Sklepu Internetowego) Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie uwzględniania Rabatu.

12. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym w zakresie oferowanych Usług Szkoleniowych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

14. W przypadku zakupu więcej niż jednej subskrypcji Rabaty nie sumują się.

15. Z Rabatu można skorzystać w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu subskrypcji.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym. Zmiany Regulaminu Promocji obowiązują od momentu ich opublikowania w Sklepie Internetowym.

17. Reklamacje związane Promocją, Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: x-cad@x-cad.pl. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

PRZEJDŹ DO OFERTY SZKOLEŃ »

 

PROMOCJE AUTOCAD

AutoCAD LT 2022 - Subskrypcja roczna

AutoCAD LT 2022 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ! PROMOCJA!

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:1.769,01
Cena brutto:2.457,81»2.175,88
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ! PROMOCJA!

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:7.510,00
Cena brutto:10.808,76»9.237,30
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

AutoCAD - including specialized toolsets Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:7.587,42
Cena brutto:9.803,29»9.332,53
(Vat 23%)

AutoCAD LT Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

AutoCAD LT Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:1.780,93
Cena brutto:2.190,54
(Vat 23%)

Comau Racer-7-1.4

Comau Racer-7-1.4

Racer-7-1.4 - CECHY

Liczba osi: 6
Obciążenie ramienia: 10 kg
Maksymalny zasięg: 1436 mm
Masa: 160 kg

 

WYPRZEDAŻ !
ZAPYTAJ O CENĘ »
Cena netto:76.750,88
Cena brutto:125.871,44»94.403,58
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional 2022 - Subskrypcja roczna

Autodesk Inventor Professional 2022 - Subskrypcja roczna
NOWOŚĆ!

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:9.837,01
Cena brutto:13.322,42»12.099,52
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:12.318,46
Cena brutto:17.372,22»15.151,70
(Vat 23%)

Autodesk Inventor Professional Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Autodesk Inventor Professional Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.939,17
Cena brutto:12.065,59»10.995,18
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Product Design & Manufacturing Collection Renewal - Subskrypcja roczna - odnowienie

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:11.213,41
Cena brutto:15.752,30»13.792,50
(Vat 23%)

Autodesk Fusion CAM - kurs weekendowy podstawowy online

Autodesk Fusion CAM - kurs weekendowy podstawowy online

 

SZKOLENIE FUSION CAM ONLINE
Poziom: podstawowy
Czas trwania: 2 dni (14 godz. zegarowych)

Cena netto:600,02
Cena brutto:738,02
(Vat 23%)
Promocja AutoCAD, AutoCAD LT, Revit LT Suite do -20%Kup subskrypcję Autodesk i zyskaj rabat 30% na szklenie!Jedyny taki. AutoCAD. Nowy AutoCAD - teraz z zestawem specjalistycznych narzędzi branżowych!Znasz najnowsze ceny oprogramowania AutoCAD?
 
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook