Masz pytanie?

Wakacyjna Promocja na Szkolenia AutoCAD 25% rabatu na wybrane kursy CAD/CAM stacjonarne i online

Regulamin Promocji
"Wakacyjna promocja - 25% rabatu
na szkolenia CAD/CAM stacjonarne i on-line
w dniach 20.07-31.08.2022 r."
(dalej: "Regulamin")

 

1. Organizatorem Promocji „Wakacyjna promocja na szkolenia -25% rabatu na szkolenia stacjonarne i on-line w dniach 20.07-31.08.2022 r. jest P.A. NOVA S.A. siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 3529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł - pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu internetowego X-CAD.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.x-cad.pl.

3. Promocja obowiązuje na zakup udziału w szkoleniach stacjonarnych oraz szkoleń on-line zrealizowany w dniach od 20 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (dalej: „Okres obowiązywania Promocji”).

4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca lub niebędąca dotychczasowym klientem Organizatora (dalej: „Uczestnik”).

5. Promocja dotyczy następujących szkoleń:

 

(dalej: „Szkolenia objęte Promocją”)

6. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w Okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu Szkolenia objętego Promocją otrzyma rabat w wysokości 25% na jego zakup (dalej: „Rabat”). Co oznacza, że przy zakupie Rabat w wysokości 25% od ceny zostanie naliczony dla wszystkich Szkoleń objętych Promocją, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. Ceną od jakiej naliczany jest Rabat jest cena wskazana na stronie Sklepu internetowego X-CAD.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi oraz zniżką studencką, jak również nie obowiązuje na produkty i oferty indywidualne – szkolenia dedykowane.

8. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie koordynatora szkolenia, nie później niż na 48 godzin przed wyznaczoną datą szkolenia.

9. Zakupiony udział w szkoleniu można wykorzystać do końca 31 grudnia 2022 r., co oznacza, że ostatecznym terminem na jaki może zostać wyznaczone szkolenie, w którym udział może wziąć Uczestnik jest dzień 31 grudnia 2022 r.

10. Przyznany Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Zapłaty za zakup należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia na szkolenie. W przypadku zakupu Produktów objętych promocją w ramach prowadzonej działalności zapłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

12. Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego X-CAD przez użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Sklepie internetowym X-CAD przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych 42, 44-100 Gliwice, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie przez Administratora Sklepu internetowego X-CAD, tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych dostępny jest ma stronie internetowej Sklepu internetowego X-CAD pod adresem https://www.x-cad.pl/regulamin.html

13. Regulamin określający zasady korzystania z formularza zgłoszeniowego na szkolenie, dostępnego w Sklepie internetowym X-CAD, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A. oraz ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez P.A. NOVA S.A. dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego X-CAD pod adresem https://www.x-cad.pl/regulamin.html

14. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej x-cad@x-cad.pl. O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

Sortuj wg:
PROMOCJE AUTOCAD

Autodesk Inventor Professional 2023 - Subskrypcja roczna

Autodesk Inventor Professional 2023 - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:10.713,33
Cena brutto:13.177,40
(Vat 23%)

Autodesk Revit 2023 - Subskrypcja roczna

Autodesk Revit 2023 - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:12.461,71
Cena brutto:15.327,90
(Vat 23%)

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Architecture Engineering & Construction Collection - Subskrypcja roczna

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:15.216,57
Cena brutto:18.716,38
(Vat 23%)

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

Product Design & Manufacturing Collection - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:13.961,07
Cena brutto:17.172,11
(Vat 23%)

Autodesk 3ds Max 2023 - Subskrypcja roczna

Autodesk 3ds Max 2023 - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.342,41
Cena brutto:10.261,16
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja roczna

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.200,64
Cena brutto:2.706,79
(Vat 23%)

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

Autodesk Fusion 360 - Subskrypcja 3-letnia

Rodzaj licencji: czasowa 3-letnia
Typ licencji: cloud
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:6.183,63
Cena brutto:7.605,87
(Vat 23%)

AutoCAD LT 2023 - Subskrypcja roczna

AutoCAD LT 2023 - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:2.120,98
Cena brutto:2.608,81
(Vat 23%)

AutoCAD LT 2023 - Subskrypcja 3-letnia

AutoCAD LT 2023 - Subskrypcja 3-letnia

 

Rodzaj licencji: czasowa 3-letnia
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:5.934,72
Cena brutto:7.299,70
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja roczna

 

Rodzaj licencji: czasowa - roczna
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:8.717,95
Cena brutto:10.723,08
(Vat 23%)

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia

AutoCAD - including specialized toolsets - Subskrypcja 3-letnia

 

Rodzaj licencji: czasowa 3-letnia
Typ licencji: jednostanowiskowa
Dostawa: elektroniczna

Cena netto:24.804,46
Cena brutto:30.509,48
(Vat 23%)
wakacyjna-promocja-na-szkolenia-25-rabatu-na-wybrane-szkolenia-stacjonarne-i-online,359.htmlSubskrypcje Autodesk - oferta finansowania z prowizją 0%Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk - Certyfikowane kursy CAD/CAM stacjonarne i onlineKup subskrypcję Autodesk i zyskaj rabat 30% na szklenie!Jedyny taki. AutoCAD. Nowy AutoCAD - teraz z zestawem specjalistycznych narzędzi branżowych!Znasz najnowsze ceny oprogramowania AutoCAD?
 
ZNAJDŹ NAS
Zapraszamy do kontaktu
696 00 55 00
Facebook